Drobečková navigace

úvod -přesměrování > Kvalita a certifikáty

Kvalita

Certifikát kvality
Na podporu vysoké úrovně kvality výrobků a zákaznických služeb, tedy základních cílů vlastní firemní filosofie, doplnila společnost B METERS s.r.o.svoji radu certifikovaných produktů dalšími certifikáty, aby takto garantovala průběh používaných výrobních procesů.

Dovolujeme si informovat naše zákazníky a obchodní partnery, že kromě certifikací s platností na území EU, Ruska a Ukrajiny jsme držitelem certifikátu UNI EN ISO 9001:2008, týkajícího se procesu řízení kvality, navrhování a designu našich produktů a rovnež našich systému pro automatický sběr dat měřicích přístrojů (AMR).

Častá a pečlivá kontrola našich výrobních procesů a používaných zkušebních a testovacích zařízení nám umožňuje pracovat v automatickém režimu sebekontroly za účelem základního ověřování implementace principu EEC.

Při neustálém sledování vývoje dané oblasti a uplatňování příslušných směrnic a nařízení, vyžadovaných v zahraničním obchodu, je společnost B METERS již delší dobu držitelem certifikace svého systému řízení kvality v souladu se směrnicí EU c. 2004/22/EC MID cást D, což jí umožňuje, aby již nyní splňovala veškeré legislativní požadavky, které budou platit teprve od roku 2016. V návaznosti na požadavky nové legislativy bylo již několik modelu z naší produkce certifikováno v souladu se směrnicí EU c. 2004/22/EC MID část B.

Nejen pro svoji důležitost jsou tyto certifikáty vystavovány takovými institucemi, jako jsou ACS a TIFQ, což také vyjadřuje vhodnost všech našich produktů pro potřeby a použití v potravinářském průmyslu.

Certifikáty a Potvrzení ke stáhnutí

Mezinárodní certifikát kvality ISO 9001-2008 Iqnet

Iqnet je nejvetší mezinárodní síť pro systém kvality, prostředí a bezpečnosti (bylo celosvětově vydáno více než 200.000 certifikátu). 38 certifikačních institucí, rozšířeno ve více než 150 zemích, jsou sdruženy v síti Iqnet. Pro společnosti certifikovány tzv.CISQ je platná certifikace Iqnet zajištující mezinárodní shodu zásluhou dohody Iqnet.

Stahnout certifikat

ISO 9001-2000 CERTIFIKÁT KVALITY

Kvality systému vedení pod certifikátem ISO 9001-2008 zajištuje schopnost společnosti řídit činnost a výrobní proces nejlepším možným způsobem.

Stahnout certifikat

CERTIFIKÁT DLE NARÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU CÍSLO 2004/22/CE

Certifikace provedena Metrologickým Institutem CMI dle norem pro kalibraci, ověřování a kontrolní činnosti měřících přístrojů UNI EN ISO 9001-2008 and EN ISO/IEC 17025:2005
Výše uvedená certifikace opravňuje B METERS k výrobě a ověřování vlastních vodoměrů dle nařízení 2004/22/CE (MID).

Stahnout certifikat

HYGIENICKÝ CERTIFIKÁT ACS

Hygienický certifikát vydaný Francouským zdravotním ústavem testující shodu našich výrobků na styk s pitnou vodou

Stahnout certifikat

 

 

TIFQ – INSTITUT PRO HYGIENICKOU KVALITU VÝROBKU, KTERÉ PRICHÁZEJÍ DO STYKU S POTRAVINAMI

Certifikát shody s DM N° 174 6/04/2004 (Normy týkající se materiálu a předmetů, které je možné používat v trvalých systémech pro vrtání, zpracování, dopravu a distribuci pitné vody).

Stahnout certifikat

 


SCHVÁLENÉ CERTIFIKÁTY GOST-R

Zajištuje kvalitu našich výrobků a jejich shodu s normami a nařízeními Ruské Federace.

Stahnout certifikat

 

 

UKRSEPRO UKRAJINSKÉ CERTIFIKÁTY

Ukrajina má vlastní certifikační systém nazývaný UkSepro. Tento systém je podobný normám ISO a zajištuje kvalitu našich výrobků prodaných na Ukrajině.

Stahnout certifikat