MOD. M-BUS M-Bus

M-Bus je systém pro přenos dat ve spotřebě energiíí.
Centrální jednotka komunikuje s kabelovým připojením až do 250 metrů mezi M-busem a přídavnými měřiči.
Je možné propojit vodoměry s impulzním snímačem, měřiče tepla, plynoměry, elektroměry a dokonce každý typ senzoru a regulátor. Toto nám dovoluje tvořit jednoduchou instalaci a centralizovanou detekční sít pro spotřebu energií.
B Meters je schopen Vám garantovat obojí podporu a komponenty vhodné k vytvoření Vaší vlastní M-Bus sítě.